Welkom

De Stichting Ouderenzorg Geleen/Stein exploiteert en levert zorg in acht woonzorgcentra in de gemeenten Sittard-Geleen en Stein met in totaal 397 verzorgingsplaatsen en bijna 300 aan- en inleunwoningen. De acht woonzorgcentra hebben over het algemeen een kleinschalig karakter. Cliënten wonen in de buurt waar zij altijd geleefd hebben en blijven betrokken bij hun sociale en maatschappelijke netwerk.

De acht woonzorgcentra zijn:
Aelserhof (Elsloo), Nieuwe Bunderhof, Oude Bunderhof, Lindenheuvel, Olympiastaete, Oud Geleen (alle in Geleen), Moutheuvel (Stein) en Urmond (Urmond).

De zorg is verdeeld in twee divisies. De intramurale divisie levert naast de traditionele zorg steeds meer verpleeghuisachtige zorg. In dit kader wordt in elke locatie groepsverzorging en meerzorg aangeboden. In woonzorgcentrum de Moutheuvel is een psychogeriatrische verpleegunit gerealiseerd. In de Oude Bunderhof in Geleen is in 2003 een project opgestart waarbij 34 nieuwe verzorgingshuisplaatsen zijn gerealiseerd.

De extramurale divisie levert de zorg en diensten bij cliënten thuis, dat wil zeggen in de aanleunwoningen en wooncomplexen rondom onze woonzorgcentra. Producten van de extramurale divisie zijn onder andere verzorgingshuiszorg, alarmering, kortdurende opname, dagverzorging, restaurantvoorzieningen en wijkmaaltijden.